Starfish of Sweden  C A R E E R 

Entreprenöriell VD sökes till Starfish of Sweden
(Entrepreneurial CEO Wanted)


Om Starfish of Sweden


Starfish of Sweden grundades 2019 och är ett medicintekniskt utvecklingsbolag med en stark passion för att förbättra livskvaliteten för människor runt om i världen.


Starfish of Sweden har utvecklat en patenterad plattform som, i jämförelse med dagens rekommenderade trycksårsförebyggande produkter, uppvisar ett betydande bättre mikroblodflöde, en lägre temperatur och bättre syreupptagningsförmåga. Faktorer som bevisat ligger bakom uppkomsten av trycksår. Vi har även utvecklat en unik mätmetod och är den första aktör som mätt och utfört studier på effekten av trycksårsförebyggande produkter.


Vårt mål är att vår plattform skall bli golden standard avseende trycksårsförebyggande madrasser inom vården. Parallellt med detta kommer vi även erbjuda vår lösning till andra produktsegment inom vården samt till sektorer/aktörer utanför vården som söker konkurrensfördelar och en bättre kundupplevelse. Skrivbordsstolar, fordons och flygsäten, plåster och rullstolar är bara några exempel på detta.


Vår ambition är inte att bli ett klassiskt medicintekniskt produktbolag som producerar och säljer egna produkter. Vår strategi är istället att bli ett skalbart licensbolag som inom olika sektorer samverkar med redan etablerade och specialiserade aktörer.


Den globala marknaden för trycksårsförebyggande produkter förväntas växa under de kommande åren på grund av ökad medvetenhet och efterfrågan inom sjukvårdssektorn. Faktorer som åldrande befolkning, ökad förekomst av sjukdomar som leder till trycksår och ökad användning av medicintekniska produkter inom hälso- och sjukvårdssektorn bidrar till tillväxten. Behovet av nya lösningar och innovationer är oerhört stort.


Efter lyckade pilotstudier, framgångsrikt patentarbete och en nyligen genomförd första kapitalanskaffning med en stärkt ägarbas, är det nu dags för oss ta nästa kommersiella steg och rekrytera vår första VD.Om uppdraget

• Som VD för Starfish of Sweden ansvarar du för att leda och utveckla verksamheten i enlighet med fastställd verksamhetsplan och i enlighet med styrelsens beslut.


• Bolaget har påbörjat en spännande resa där du som VD har en viktig roll i att leda och coacha organisationen mot uppsatta mål. De övergripande målen är att sätta en ny standard för hur man förebygger uppkomsten av trycksår och uppnår en ökad komfort, samt att med hjälp av en licensstrategi samverka med inom olika sektorer redan etablerade aktörer.


• Du rapporterar till styrelsen som är sammansatt utifrån en bredd av kompetenser.

• Som VD ansvarar du även för att säkerställa att verksamheten är ändamålsenligt organiserad samt att gällande lagar, förordningar och instruktioner efterlevs.Din profil


• Vi söker dig som har erfarenhet av att bygga verksamheter och som har ett starkt affärsmannaskap. Erfarenhet från att leda startups och scaleups, samt erfarenhet från medicinteknik är meriterande. Har du dessutom erfarenhet av att förflytta ett bolag från onoterad till noterad miljö är detta extra intressant.


• Du bör vara strategiskt tänkande, ha god ledarskapsförmåga och vara en lagspelare som trivs med att arbeta i ett dynamiskt och entreprenöriellt företag.


• Som person har du en stark etisk kompass med en mycket god förmåga att driva framgångsrika förändringsresor och skapa stor delaktighet och engagemang. Du bygger goda relationer och är en övertygande och tydlig kommunikatör. Du har en strategisk förmåga och tillämpar tillitsbaserat ledarskap. Med din höga analytiska förmåga och uthållighet vet du hur man uppnår resultat.


Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och vill vara en del av ett företag som verkligen utmanar och gör skillnad, skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att få träffa dig och diskutera hur du kan vara en del av vår fortsatta framgångssaga.

Ansökan skickas till:

info@starfishofsweden.com